Czym jest faktoring i jak działa?

co to jest faktoring

Każdy przedsiębiorca wie, że nie wszyscy klienci płacą w terminie za wykonane dla nich usługi. Mogą oni czekać długi czas na zapłatę bądź zdecydować się na faktoring.


Czym jest faktoring?


Jako faktoring należy rozumieć usługę finansową, która skierowana jest głównie dla firm, którzy posiadają kontrahentów opłacających nieterminowo faktury. Rozwiązanie to pomaga w uzyskaniu płynności finansowej firmy w sytuacji, gdy ta nie może bądź nie chce brać kredytu.


Jak dokładnie działa faktoring?


Faktor, czyli firma, która świadczy usługi faktoringu kupuje wierzytelność, czyli fakturę o nieprzeterminowanym terminie płatności i zajmuje się jej finansowaniem oraz zarządzaniem. Faktorant, czyli firma decydująca się na usługi faktora w zamian otrzymuje zapłatę. Początkowo stanowi ona zaliczkę uzależnioną od warunków umowy faktoringowej, a następnie po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika faktoringowego, pozostałą część kwoty. Faktor może również świadczyć inne, dodatkowe usługi takie jak monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń czy pomoc w windykacji należności.


Kto ponosi koszty faktoringu?


Zwykle wszelkie koszty związane z usługą faktoringu ponosi faktorant. Na koszty usług mogą składać się:
● opłata aranżacyjna, czyli opłata za rozpatrzenie wniosku, sporządzenie dokumentacji bądź administrowanie umowy, jednak często firmy windykacyjne rezygnują z tej opłaty,
● opłata od niewykorzystania zadeklarowanego obrotu, jednak w wielu firmach opłata ta nie występuje,
● prowizja, czyli koszty finansowania, które zwykle wynoszą od 0,2 do 4%,
● opłata od monitów, przypomnień, a także wezwań dyscyplinujących kontrahentów do terminowej zapłaty,
● odsetki naliczone od wypłaconej zaliczki, które ustalane są w oparciu o obowiązujący WIBOR.
Wysokość opłat faktoringu uzależniona jest także od wartości oraz ilości należności, a także od długości okresu pomiędzy wypłaceniem zaliczki przez faktora a terminem płatności faktury przez kontrahenta.


Kiedy warto zdecydować się na faktoring?


Faktoring wcale nie musi być dobrym wyjściem z problemów związanych z niewypłacalnością kontrahentów. Jednak w kilku sytuacjach jest on sensownym rozwiązaniem, które pomoże przedsiębiorcy uporać się ze swoimi kłopotami.
Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej i nie mogą wypracować płynności finansowej. W takim wypadku oddanie swoich należności umożliwia uregulowanie wszelkich najpilniejszych zobowiązań. Innym przykładem jest problem z zarządzaniem należnościami. Chodzi tu przede wszystkim o problemy z kontrahentami, którzy nie spłacają swoich należności w odpowiednim terminie i w związku z tym pojawiają się problemy związane z własnymi zobowiązaniami. W przypadku faktoringu, taki problem biorą na siebie faktorzy, którzy dbają o to, żeby środki pieniężne we właściwych terminach spływały od kontrahentów.

Reklama

Udostępnij:

Więcej artykułów

Prowadzisz firmę?

Dodaj firmę do katalogu.

Reklama

Najnowsze firmy w katalogu